Ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Nicholas? Đăng ký nhu cầu của bạn tại đây.

Kết quả đánh giá nhu cầu bão mùa đông năm 2021

Cuộc khảo sát này được thực hiện để các thành viên của cộng đồng chia sẻ nhu cầu của họ với các tổ chức phi lợi nhuận, các nhà tài trợ từ thiện và chính quyền địa phương. Kết quả khảo sát đã được sử dụng để ủng hộ nhiều nguồn lực hơn cho cộng đồng và tăng cường các nỗ lực phục hồi.

Đối tác của chúng tôi